duurzame energie

Meerdere windturbines aan één mast = meer windenergie

21 augustus 2007 CG 0

Het Amerikaanse bedrijf Selsam ontwikkelt allerlei nieuwe oplossingen op gebied van alternatieve energie. Met name produkten op basis van ook al door henzelf ontwikkelde efficiënte rotortechniek. Belangrijkste concept bij Selsam vervolgens: More rotors = more […]