Waterstof met algen opwekken, sur place

Gebruik van waterstoftechnologie wordt één van de belangrijke oplossingen ter bestrijding van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en milieuvervuiling.
Hoe die waterstof wordt geproduceerd is dan van belang: niet op basis van fossiele brandstoffen maar gewoon zon, of andere schone energiebronnen. Ook algenpopulaties kunnen energie opwekken. Energiebedrijven denken dan meteen aan grote alg-plantages, maar 20/2 Collaborative uit Philadelphia (VS) hebben een concept bedacht dat juist uitgaat van kleinschalige aanmaak van waterstof. En bijpassende kleinschalige opslag en distributie.
20/2 Collaborative algen maken waterstof opslag in ballon, image via Inhabitat

Het concept werd bedacht voor een situatie in Ijsland’s hoofdstad Reijkjavik en gaat uit van de overvloedige aanwezigheid van warm water onder de grond.
20/2 Collaborative algen maken waterstof opslag in ballon, image via Inhabitat

20/2 Collaborative algen maken waterstof opslag in ballon, image via Inhabitat
Op basis van de aanwezigheid van flink warm grondwater zal voor een deel van de wereld dit concept niet meteen werken, maar grondwater/aardwarmte systemen worden ook in onze streken nu al ingezet.
Vooral interessant aan dit concept is de lokale productie en opslag: bouw energie-installaties naar behoefte op de plaats waar ze nodig zijn, weinig verlies doordat de energie nauwelijks getransporteerd hoeft te worden.
Het concept biedt de mogelijkheid als gemeenschap, bedrijf, organisatie zelfvoorzienend te zijn (autarkie) en kan een oplossing zijn voor plaatsen waar andere schone energie niet gemakkelijk is op te scheppen.

20/2 Collaborative algen maken waterstof opslag in ballon, image via Inhabitat

Plaatjes via en meer plaatjes op Inhabitat.

Share Button