Hypersonisch waterstof-vliegtuig

LAPCAT naar duurzame luchtvaart met waterstof

De Europese Gemeenschap biedt financiële steun voor een vervolgonderzoek ten behoeve van de ontwikjkeling van een supersonisch verkeersvliegtuig dat in 2 tot 4 uur van Brussel naar Siney zou moeten kunnen vliegen. Het onderzoek, getiteld LAPCAT, wordt geleid door het European Space Agency (ESA), in Noordwijk.

In het kader van deze ontwikkeling wordt in de eerste fase van het onderzoeksprogramma, die begin 2008 zal worden afgerond, geconcludeert dat waterstof, de optimale brandstof is voor een dergelijk hypersonisch vliegtuig. Het toestel gaat heel hard vliegen én is heel groot (zie plaatje: vergeleken met Airbus 380) en uiteraard verbuikt een dergelijk vliegtuig een enorme hoeveelheid brandstof.

Om niet ook voor enorm veel CO2 uitstoot te zorgen is het noodzakelijk dat de te gebruiken waterstof milieuvriendelijk wordt geproduceerd, hetgeen vooralsnog duur is. De beoogde capaciteit, 300 stoelen, in combinatie met dure tickets, moet het vliegtuig economisch rendabel maken. De enorme tijdwinst die passigiers boeken is daarbij uiteraard van belang en zal ervoor zorgen dat passagiers bereid zijn een hoge prijs voor een ticket te betalen.

Het idee is dat de supersonische vluchten een deel van het huidige eerste klas / business personenvervoer zullen kunnen vervangen. In dat geval zou, op voorwaarde dat waterstof schoon geproduceerd wordt, een deel van het huidige vervuilende vliegverkeer vervangen worden minder vervuilend vliegverkeer. De eerste waterstof-vliegtuigen zullen een capaciteit hebben van 300 passagiers, waarmee ze volgens deelnemende bedrijven economisch rendabel zullen zijn. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat ook bij lagere snelheden de energie-efficiëntie goed zal zijn, in dat geval kunnen ook kortere vluchten worden vervangen door inzet van waterstof-vliegtuigen.

Vanaf oktober 2008 tot in 2012 zal het LAPCAT II programma de concepten uit het eerste programma nader uitwerken. 2012 is nog ver weg, en bij positieve onderzoeksresultaten zou vervolgens nog minstens een paar jaar nodig zijn om tot een eerste vliegend exemplaar te komen. Maar dan kunnen lapmiddelen als CO2-compenseren en milieu-belastende bio-brandstof worden ingeruild voor een echte oplossing voor de huidige vervuilende luchtvaart.

Achtergrond info op de eigen site van LAPCAT.

Plaatjes via het deelnemende bedrijf Reaction Engines

Share Button