Alternatieve energie uit sinaasappel-pulp

citrus energie biobrandstof

Florida produceert heel veel sinaasappels en grape-fruits. Die worden verkocht om door mensen opgegeten te worden, thuis of in hotels en restaurants etcetera. Of het sap wordt uit de vruchten geperst en dat wordt verkocht. In dat laatste geval blijft er pulp over. Van dat restproduct wordt veevoer gemaakt. Tot nu toe, maar binnenkort wordt een eerste fabriek opgezet waar de rest-pulp omgezet gaat worden in biogas (ethanol) waarop auto’s in Florida gaan rijden.

De ethanol gaat geproduceerd worden door de Citrus Energy LLC en zal daadwerkelijk aan benzinestations verkocht worden.
De schaal waarop geproduceerd gaat worden is vooralsnog klein en ook uiteindelijk verwacht men niet meer dan hooguit 1 procent van Florida’s brandstofvraag te kunnen bevredigen. Dat lijkt weinig, het is weinig, maar het is toch nog zoveel, dat het de moeite waard is aanzienlijke bedragen te investeren in de benodigde technologie.

Wat is hier milieuvriendelijk aan? Het is een mini-alternatief voor fossiele-brandstoffen. En met een beetje geluk worden veekoeken iets duurder omdat er minder grondstoffen voor beschikbaar komen. Waardoor het minder aantrekkelijk is vee groot te laten groeien, wat ook weer een vermindering van CO2 tot gevolg heeft.

De milieu-impact zal al met al maar gering zijn, wat vooral aardig is aan het pulp-idee, is dat de doem van klimaatverandering ruimte geeft aan creatieve denkers en doeners. Soms komen die met grote allesomvattende concepten (cradle-to-cradle ligt voor de hand) en soms met kleine oplossinkjes. Maar deze kleine oplossinkjes zijn van groot belang. Wie zich blind staart op Die Ene Grote Allesomvattende Oplossing vergist zich. DE oplossing voor het opraken van fossiele brandstoffen en de teloorgang van het milieu, bestaat uit een enorme verzameling kleine oplossingen van grote diversiteit.

In Nederland wordt morgen, 4 september, op Duurzame Dindsag een deel-verzameling oplossinkjes gepresenteerd aan het kabinet.
Ook in de Sunshine state worden talloze goede innovatieve oplossinkjes bedacht en de
toepassing van rest-sinaasappelpulp voor de regionale produktie van ethanol zo’n waardevol oplossinkje.

Beetje moralistisch vandaag. Einde van de zomer?

Meer info op de site van Citrus Energy LLC

Share Button