Decentrale opwekking elektriciteit – Flex Power Grid Lab

ECN meldt dat in Arnhem het Flex Power Grid Lab geopend. Bedrijven en universiteiten onderzoeken er hoe decentraal opgewekte energie – door bijvoorbeeld windmolens, micro-WKK-installaties en zonnecellen – kan worden ingepast in het bestaande elektriciteitsnet.

Met de blijvende groei van het aantal decentrale energieopwekkingseenheden – onder meer als gevolg van de zorg om het veranderende klimaat – en nieuwe ontwikkelingen zoals de HSL en smart grids, de zogenoemde ‘intelligente elektriciteitsnetten’, speelt het Flex Power Grid Lab (FPG-lab) in op het aspect van energieveiligheid. Het toekomstige elektriciteitsnet moet immers ingesteld zijn op de toename van elektriciteit gegenereerd uit deze decentrale eenheden. Het Flex Power Grid Lab moet bijdragen aan een duurzamere wereld, of in elk geval een wereld waarin decentrale, meestal duurzame, stroomopwekking beter in het net kan worden ingepast.

Tot nog toe is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de afzonderlijke technologieën voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Maar er is tot nu toe nog te weinig studie verricht naar de vraag hoe die elektriciteit moet worden getransporteerd en ingezet in het huidige netwerk. Met het Flex Power Grid Lab kan getest worden hoe het elektriciteitsnet decentrale toevoeging van duurzame energie kan verwerken.

Josco Kester, ECN-projectleider Intelligent Distribution Station: “We zijn op dit moment bijvoorbeeld met het project ‘Intelligent Distribution Station’ bezig. Daarin ontwerpen en bouwen we, samen met industriële partners, een intelligent onderstation voor elektriciteitsnetten. Dit intelligente onderstation maakt het mogelijk om meer duurzame opwekking te integreren in het elektriciteitsnet. Het station wordt getest in het FPG-lab daarna gaan we het ook in het veld testen in het net van Continuon.”

Bron: ECN

Share Button